EMAIL DOANH NGHIỆP

Chuyên nghiệp hơn trong mắt khách hàng và đối tác khi sử dụng email của doanh nghiệp.

An toàn, nhanh chóng và hiệu quả.
Có Control Panel quản lý hệ thống email riêng.
Sử dụng song song với Outlook, Mobile Mail.
Chống Spam Email - Bom Mail.
Dung lượng lưu trữ lớn.
Sử dụng bản quyền 100%.

xem chi tiết
Mail Economy #1
50,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 5 GB
Địa chỉ email: 5
Email forwarder: 5
Mail list: 1
Parked-domains: 0
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay
Mail Economy #2
100,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 10 GB
Địa chỉ email: 20
Email forwarder: 20
Mail list: 2
Parked-domains: 0
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay
Mail Server #2
300,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 50 GB
Địa chỉ email: 100
Email forwarder: 100
Mail list: 10
Parked-domains: 2
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay
Mail Server #3
450,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 100 GB
Địa chỉ email: 200
Email forwarder: 200
Mail list: 15
Parked-domains: 3
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay
Mail Server #4
600,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 190 GB
Địa chỉ email: 300
Email forwarder: 300
Mail list: 20
Parked-domains: 5
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay
Mail Server #5
750,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 220 GB
Địa chỉ email: 499
Email forwarder: 499
Mail list: 40
Parked-domains: 7
Mã hóa SSL
Spamassassin & Kaspersky
Catch all
SPF / DKIM / DomainKeys
Backup SMTP
Mua ngay