VPS#1
160,000
VNĐ/tháng
CPU: 1 core
Dung lượng: 40GB [SSD]
RAM: 2048 MB
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#3
360,000
VNĐ/tháng
CPU: 3 core
Dung lượng: 80GB [SSD]
RAM: 4096 MB
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#4
550,000
VNĐ/tháng
CPU: 4 core
Dung lượng: 100GB [SSD]
RAM: 6G
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#5
1,200,000
VNĐ/tháng
CPU: 5 core
Dung lượng: 180GB [SSD]
RAM: 8G
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#7
2,500,000
VNĐ/tháng
CPU: 8 core
Dung lượng: 360GB [SSD]
RAM: 32G
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#6
2,000,000
VNĐ/tháng
CPU: 6 core
Dung lượng: 280GB [SSD]
RAM: 16G
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#8
5,000,000
VNĐ/tháng
CPU: 16 core
Dung lượng: 800GB [SSD]
RAM: 64G
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay
VPS#0
90,000
VNĐ/tháng
CPU: 1 core
Dung lượng: 15GB [SSD]
RAM: 1024 MB
Băng thông: không giới hạn
Công nghệ ảo hóa: KVM
HĐH: Linux
Backup: Hàng tuần
Panel: Direct Admin / Plesk
Mua ngay