Sinh Viên
25,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 300 MB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: 10
Database: 1
Addon-domain: 0
Mua ngay
Cá Nhân
45,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 1 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 1
Addon-domain: 0
Mua ngay
Bán Chuyên Nghiệp
100,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 6 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 3
Addon-domain: 1
Mua ngay
Chuyên Nghiệp
135,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 8 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 5
Addon-domain: 2
Mua ngay
Doanh Nghiệp
270,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 20 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 10
Addon-domain: 3
Mua ngay
Thương Mại Điện Tử
380,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 30 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 15
Addon-domain: 5
Mua ngay
Chuyên Nghiệp ++
210,000
VNĐ/tháng
Dung lượng: 15 GB [SSD]
Băng thông: không giới hạn
Email: không giới hạn
Database: 8
Addon-domain: 3
Mua ngay