Cloud Server 01
160,000
VNĐ/tháng
CPU: 2 Core
Dung lượng: 40GB [SSD]
RAM: 2048 MB
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 02
250,000
VNĐ/tháng
CPU: 2 core
Dung lượng: 60GB [SSD]
RAM: 3072 MB
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 03
360,000
VNĐ/tháng
CPU: 3 core
Dung lượng: 80GB [SSD]
RAM: 4096 MB
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 04
550,000
VNĐ/tháng
CPU: 4 core
Dung lượng: 100GB [SSD]
RAM: 6G
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 05
1,200,000
VNĐ/tháng
CPU: 5 core
Dung lượng: 180GB [SSD]
RAM: 8G
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 07
2,500,000
VNĐ/tháng
CPU: 8 core
Dung lượng: 360GB [SSD]
RAM: 32G
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 06
2,000,000
VNĐ/tháng
CPU: 6 core
Dung lượng: 280GB [SSD]
RAM: 16G
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 08
5,000,000
VNĐ/tháng
CPU: 16 core
Dung lượng: 800GB [SSD]
RAM: 64G
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux / Windows
Backup: Hàng tuần
Mua ngay
Cloud Server 00
90,000
VNĐ/tháng
CPU: 1 core
Dung lượng: 15GB [SSD]
RAM: 1024 MB
Băng thông: không giới hạn
HĐH: Linux
Backup: Hàng tuần
Mua ngay